Nieuws

Hier vindt u al het nieuws over MobExpo

MobExpo Geannuleerd

(14-01-2022)

Wegens de evolutie en aanhoudende onzekerheden door het Corona virus werd ons pas meegedeeld dat wij geen volledig gebruik kunnen maken van het 't Bau-huis, de zaal waarin wij onze MOBEXPO organiseren. 't Bau-huis zal nog enkele maanden gereserveerd blijven als vaccinatiecentrum voor Sint-Niklaas. Om deze reden dienen wij dan ook onze geplande MOBEXPO 2022 te annuleren. Net als u zijn wij zeer teleurgesteld, maar hebben begrip voor de situatie, en we weten dat we daar weinig aan kunnen verhelpen. Het is dan ook onze plicht om u op de hoogte te brengen dat MOBEXPO 2022 jammer genoeg NIET kan doorgaan. De werkgroep MOBEXPO onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden, en wij zoeken naar een nieuwe datum. Gezien de onzekerheid met de evolutie van het virus, dienen wij al verder vooruit te kijken. Wij verbinden ons ertoe om u te verwittigen vanaf het moment dat wij een nieuwe datum vastleggen, waarbij wij meer zekerheid hebben dat ons evenement kan doorgaan. Want wij gaan met volle moed en hoop verder voor een MOBEXPO in zijn volle glorie. En raison de l'évolution et des incertitudes permanentes causées par le virus Corona, nous avons récemment été informés que nous ne pourrons pas utiliser pleinement la 't Bau-huis, le hall dans lequel nous organisons notre MOBEXPO. 't Bau-huis restera réservé comme centre de vaccination pour Sint-Niklaas pendant quelques mois encore. Pour cette raison, nous devons annuler notre MOBEXPO 2022. Comme vous, nous sommes très déçus, mais nous comprenons la situation et savons que nous ne pouvons pas y faire grand-chose. C'est donc de notre devoir de vous informer que la MOBEXPO 2022 malheureusement n'aura pas lieu. Le groupe de travail MOBEXPO étudie actuellement différentes possibilités, et nous sommes à la recherche d'une nouvelle date. Compte tenu de l'incertitude liée à l'évolution du virus, nous devons nous projeter dans l'avenir. Nous nous engageons à vous informer dès que nous fixerons une nouvelle date, ce qui nous donnera plus de certitude que notre événement pourra avoir lieu. Parce que nous continuerons avec plein de courage et d'espoir pour une MOBEXPO dans toute sa gloire. Due to the evolution and ongoing uncertainties caused by the Corona virus, we were recently informed that we will not be able to make full use of 't Bau-huis, the exposition hall in which we organise our MOBEXPO. 't Bau-huis will remain reserved as vaccination centre for Sint-Niklaas for a few more months. For this reason we have to cancel our planned MOBEXPO 2022. Like you, we are very disappointed, but we understand the situation and know that there is little we can do about it. It is therefore our duty to inform you that MOBEXPO 2022 will unfortunately NOT take place. The MOBEXPO working group is currently investigating various possibilities, and we are looking for a new date. Given the uncertainty with the evolution of the virus, we need to look further ahead. We commit ourselves to inform you as soon as we set a new date, which will give us more certainty that our event can take place. Because we will continue with full courage and hope for a MOBEXPO in all its glory.

  1